ثبت نام

توافقنامه عدم افشا

 

 

توافقنامه عدم افشای موجود (من بعد از این - توافقنامه) مطابق قانون به شماره ف۳-۱۵۲ «در رابطه با اطلاعات شخصی» تدوین گردیده و ضوابط استفاده از وب سایت شرکت پیشبینی … (من بعد از این - وب سایت)، اطلاعات شخصی دریافت گردیده از طرف کاربران وب سایت (از این به بعد - کاربران) می باشند تعیین می نماید.

متن توافقنامه در شبکه اینترنت و به ویژه در وب سایت شرکت پیشبینی در دسترس عموم قرار گرفته است.

استفاده از وب سایت به عنوان اعلام موافقت کامل و بی قید و شرط با توافقنامه عدم افشا و تمام شرایط مندرجه در زمینه پردازش اطلاعات شخصی دریافت شده تلقی خواهد شد.

 


۱. اطلاعات شخصی که توسط وب سایت دریافت می گردد

 


۱.۱ وب سایت به منظور اجرای اهداف تعریف شده در توافقنامه فعلی اطلاعات شخصی، فنی و سایر مشخصات مربوط به کاربران را جمع آوری و پردازش می نماید.

 


۱.۲ منظور از اطلاعات و مشخصات فنی کاربران اطلاعاتی می باشد که به صورت خودکار به وسیله نرم افزارهای نصب شده در دستگاه های کاربران دریافت می شود می باشد. اطلاعات فنی به عنوان اطلاعات شخصی فرد محسوب نمی شود. وب سایت از تکنیک کوکی اچ تی تی پی و سایر تکنیک های مشابهی که امکان شناسایی دستگاه کاربر را فراهم می آورد استفاده می کند. بسته های کوکی بسته های اطلاعاتی که وب سایت به آن ها جهت پردازش اطلاعات در رابطه با فعالیت دستگاه کاربر دسترسی دارد می باشد. کاربر می تواند در تنظیمات مرورگر خود امکان استفاده از بسته های کوکی را لغو نماید. 

 

۱.۳ منظور از اطلاعات شخصی کاربر اطلاعاتی می باشد که مشتری در حین تعامل با شرکت پیشبینی و وب سایت آن در اختیار شرکت پیشبینی می گذارد. انواع اطلاعات شخصی به صورت زیر می باشد:

 

۱.۳.۱ نام، نام خانوادگی، نام پدر؛


۱.۳.۲ تاریخ تولد؛

 

۱.۳.۳ آدرس ایمیل؛


۱.۳.۴ کشور و شهر محل اقامت؛

 


۱.۳.۵ شماره تلفن همراه؛

 


۱.۳.۶ شماره کیف الکترونیکی پول یکی از سیستم های پرداختی؛

 

۱.۳.۷ مدارک شناسایی به همراه تایید هویت کاربر و شما کیف پول الکترونیکی به منظور برداشت وجوه نقدی از حساب کاربری.

 

 

۱.۴ شرکت پیشبینی اطلاعات شخصی، فنی و سایر اطلاعات کاربران را در طول تمام مدت اعتبار توافقنامه بسته شده با او مورد پردازش قرار می دهد و در صورت عدم چنین توافقنامه این مدت به ۱۰ سال از زمان ارائه اطلاعات شخصی توسط کاربر تمدید می شود.

 


۱.۵ وب سایت به هیچ وجه عنوان منبع اطلاعات شخصی با امکان دسترسی عمومی نمی باشد. در عین حال در صورت انجام عملیات تعریف شده  توسط کاربر اطلاعات شخصی او برای تعداد نامشخصی از افراد قابل دسترسی خواهد بود و کاربر با این امر کاملا موافقت می نماید.

 

۲. اهداف اصلی استفاده از اطلاعات شخصی که توسط کاربر ارائه می شود

 

۲.۱ اطلاعات شخصی که توسط کاربر ارائه می شود صرفا برای اهداف ذیل توسط شرکت مورد استفاده قرار می گیرد:

 

 

۲.۱.۱ انعقاد توافقنامه بین شرکت و کاربر و همچنین اجرای این توافقنامه توسط شرکت؛

 


۲.۱.۲ انجام پشتیبانی فنی ویژه کاربران؛

 

۲.۱.۳ بررسی پیشنهادات و شکایات کاربران؛

 

۲.۱.۴ ارسال مطالب تبلیغاتی و اطلاع رسانی به کاربران؛

 

 

۲.۱.۵ بهینه سازی و به روز رسانی وب سایت؛

 


۲.۱.۶ مبارزه و جلوگیری  پولشویی

 


۳. روش های پردازش اطلاعات

 


۳.۱ پردازش اطلاعات شخصی کاربر به معنای ضبط، طبقه بندی، جمع آوری، ذخیره سازی، به روز رسانی و تغییر، استخراج، استفاده، انتقال (انتشار، ارائه دسترسی)، انسداد، حذف و از بین بردن می باشد. لازم به ذکر است که انواع ویژه اطلاعات شخصی کاربران که مطابق با قوانین کوراسائو نیازمند رضایت کتبی کاربر می باشد توسط شرکت جمع آوری و پردازش نمی شود. 

 

 

۳.۲ کاربر با پردازش اطلاعات شخصی خود در حین تکمیل هر فرمی در وب سایت و در تعامل بعدی با وب سایت و همچنین با انتقال اطلاعات شخصی به اشخاص ثالث در چارچوب اجرای توافقنامه بین شرکت و کاربر از جمله انتقال اطلاعات شخصی به سایر کشورها (انتقال فرامرزی) موافقت می نماید. 

 


۳.۳ پردازش اطلاعات شخصی کاربر با استفاده از پایگاه داده های واقع شده در کوراسائو  توسط شرکت انجام می شود.

 


۴. اقداماتی که توسط شرکت در راستای صیانت از اطلاعات شخص کاربران انجام می شوند. تضمین شرکت در رابطه با عدم افشای اطلاعات شخصی

 

۴.۱ شرکت پیشبینی در راستای صیانت از اطلاعات شخصی کاربران از دسترسی اتفاقی یا غیرمجاز، حذف، تغییر، انسداد، کپی برداری، انتشار و سایر عملیات غیر مجاز از طرف اشخاص ثالث به وسیله ایجاد محدودیت ها برای دسترسی به اطلاعات کاربر توسط سایر کاربران  وب سایت، همکاران و شرکا و سایر اشخاص ثالث (به غیر از موارد ارائه اطلاعات لازم جهت اجرای تعهدات و قوانین کوراسائو  توسط شرکت) و همچنین به وسیله تنبیه افراد متخلف اقدامات حقوقی، سازمانی و فنی به عمل می آورد. 

 

شرکت پیشبینی تضمین می نماید که اطلاعات ارائه شده توسط کاربر با داده های آمار ترکیب و به اشخاص ثالث (غیر از موارد پیشبینی شده در توافقنامه) ارائه و افشا نخواهد شد. 


 
۵. حقوق و اختیارات شرکت

 


۵.۱ شرکت پیشبینی حق دارد بر اساس اطلاعات غیر شخصی که توسط کاربران ارائه می شود مطالعات آماری و سایر مطالعات را انجام دهد. شرکت پیشبینی همچنین می تواند به اشخاص ثالث جهت انجام تبلیغات هدفمند دسترسی به نتایج مطالعات فوق را ارائه نماید. کاربر می تواند به صورت مستقل (در صورت داشتن چنین امکاناتی یا نرم افزارهای مربوطه در دستگاه کاربر) امکان انتقال اطلاعات از طریق وب سایت برای انجام تبلیغات هدفمند را لغو نماید. 

 

 

۵.۲ شرکت پیشبینی حق دارد به ایمیل و شماره تلفن همراه ذکر شده در حین انجام ثبت نام یا ارائه شده به مسئولین وب سایت از طریق دیگر مطالب تبلیغاتی از حمله تبلیغات هدفمند، پیامک های عادی و صوتی و سایر مطالب حاوی پیشنهاد خدمات جدید، پرداختی ها، اطلاعات در رابطه با بدهی، برداشت وجوه، تغییرات در مقررات و ترتیب ارائه خدمات، تغییرات در فعالیت شرکت، برنامه های ویژه به صورت مستقیم یا به نمایندگی از طرف اشخاص ثالث ارسال نماید.

 

 

۵.۳ شرکت پیشبینی حق دارد به منظور تشخیص و جلوگیری از فعالیت کلاهبرداری  و به منظور رفع اشکالات فنی و امنیتی و همچنین در سایر موارد پیشبینی شده در قوانین فدراسیون روسیه اطلاعات و مشخصات کاربران را در اختیار اشخاص ثالث بگذارد. 

 

۵.۴ شرکت پیشبینی می تواند در چارچوب اجرای توافقنامه منعقد شده با کاربر دسترسی به اطلاعات و مشخصات کاربران را در اختیار اشخاص ثالث بگذارد.

 

 

۵.۵ در صورت انصراف مشتری از اجرای توافقنامه پردازش اطلاعات شخصی شرکت پیشبینی حق دارد دسترسی کاربر به برخی از امکانات وب سایت و یا به وب سایت در کل محدود نماید.

 


۶. حقوق کاربران

 

۶.۱ کاربر حق دارد هر زمانی که مناسب بداند ضمن اطلاع رسانی کتبی  موافقت خود در رابطه با پردازش اطلاعات شخصی را لغو نماید. در عین حال کاربر اطلاع دارد که شرکت می تواند در موارد پیشبینی شده در قوانین مربوطه به پردازش اطلاعات شخصی او ادامه دهد. 

 

۷. وضع تغییرات جدید

 


۷.۱ شرکت پیشبینی حق دارد در مقررات استفاده از وب سایت تغییرات را وضع نماید. کاربر موظف می باشد طی هر مراجعه به وب سایت متن توافقنامه را مطالعه نماید. 

 

 

۷.۱ تغییرات در توافقنامه با گذشت ۵ روز از زمان انتشار معتبر و لازم الاجرا می باشد. ادامه استفاده از وب سایت بعد از معتبر شدن تغییرات توافقنامه به عنوان پذیرفتن توافقنامه و شرایط آن محسوب خواهد شد.

 

 

۷.۳ در صورت عدم موافقت با شرایط توافقنامه کاربر نباید به استفاده از وب سایت ادامه دهد.

 


۸. رفع تناقضات

جهت انجام شرط بندى ضريب را انتخاب كنيد
زنده
لاين
کازینو زنده
كازينو
انجام واريزى
كوپن
0
انفجار